Beheersing doelen leerjaar eerlijker vergelijken

Sander deelde dit Idee 4 maanden geleden
In overweging

Op de leerlingenkaart wordt sinds enige tijd de beheersing van de doelen van het leerjaar weergegeven. Hierbij wordt de gemiddelde vaardigheidsscore vergeleken met andere leerlingen uit de jaargroep. Zoals ik het nu begrijp is dit gemiddelde gebaseerd op alle doelen. Ook de doelen binnen dat leerjaar waar een leerling nog niet aan heeft gewerkt.

Ik vraag me af of deze vergelijking een betrouwbaar beeld geeft van de beheersing. Indien een groep namelijk volledig in de werelden werkt en uitsluitend aan doelen uit het betreffende leerjaar, kan het gemiddelde hoger zijn dan wanneer een groep met een methode werkt en daardoor minder aan doelen werkt uit dat leerjaar. (In de methode worden ook doelen aangeboden die volgens de leerlijn van Gynzy in andere leerjaren aan bod komen). Hierdoor lijkt het bijv. of zwakke rekenaars horen bij de 20% beste leerlingen. Mocht deze redenering onjuist zijn dan hoor ik het graag.

Mij lijkt het, wanneer het gaat om een vergelijking met andere leerlingen, belangrijk om ook een vergelijking te kunnen bekijken waarin er wordt uitgegaan van het gemiddelde van uitsluitend de doelen waar door de leerling aan is gewerkt.

Reacties (1)

foto
14

Dag Sander,

Bedankt voor je suggestie. Omdat elke leerling aan andere doelen heeft gewerkt, zou de vergelijking al snel oneerlijk worden als alleen de doelen waaraan gewerkt zou zijn worden meegenomen. Ook zou op deze manier geen groei in gemiddelde vaardigheidsscore gemonitord kunnen worden. Om deze reden wordt iedereen in hetzelfde leerjaar op hetzelfde aantal doelen vergeleken (net als bij bijvoorbeeld methode-onafhankelijke toetsen). Tegelijkertijd zijn we het met je eens dat dit voor vertekende beelden kan zorgen. Hiervoor zijn we bezig te verkennen op welke manier dit eerlijker zou kunnen verlopen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je de score vergelijkt met een eerder gesteld doel (bijvoorbeeld op basis van een planning). Dat kan nu ook, maar dan handmatig middels berekeningen.

Middels de blog en uiteraard deze wens houden we je op de hoogte hiervan.

Hartelijke groet,

Pieter